Een grillig/disharmonisch intelligentieprofiel; aanleiding tot problemen?

Categorieën 2019,ASS,Autisme,Hulp,Leven,NLD,Over mij,Performaal,Persoonlijk,Privé,Psycho educatie,Psycholoog,Recensie,Review,School,Update,Verbaal,Woensdag2 opmerking
Afbeeldingsresultaat voor disharmonisch intelligentieprofiel

Allereerst: sorry dat ik pas na een maand weer iets post, maar ik was echt heel druk met school en dus kwam ik er niet meer aan toe om een blogpost te schrijven. Nu heb ik daar gelukkig wel weer tijd voor:).

Een paar weken geleden heb ik de uitslag van het intelligentieonderzoek mogen ontvangen en die was niet heel verrassend. In groep zeven is er namelijk al zo’n onderzoek bij mij afgenomen (nog geen volwassen test) en toen kwam er ook een hele grote kloof uit tussen mijn verbale- en performale IQ. Het enige verschil is eigenlijk dat mijn verbale IQ wat lager is geworden én mijn performale IQ zelfs vier punten hoger is. Ik ga hier natuurlijk niet openlijk de scores zitten opnoemen, maar ik kan wel wat uitleg geven over hoe zo’n intelligentieonderzoek in elkaar zit én wat een grillig/disharmonisch intelligentieprofiel is en wat het voor iemand (zoals mij) betekent.

Hoe zit zo’n intelligentieonderzoek in elkaar?

Mijn psycholoog had eigenlijk als reden voor het onderzoek voorgesteld om een beeld te krijgen van mijn sterke en zwakke punten. Er is toen besloten om wederom een onderzoek bij mij af te nemen met de vraag: ”Wat is mijn cognitief niveau van functioneren en hoe is mijn intelligentieprofiel nou eigenlijk opgebouwd?”

Bij mij is het intelligentieonderzoek de WAIS III afgenomen. Dit is een algemene intelligentietest voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar oud (dus ook voor volwassenen), die onder andere de verbale en performale intelligentie meet. Het intelligentieprofiel kan eigenlijk in twee delen worden opgesplitst:

 1. Het verbale gedeelte dat betrekking heeft op het taalbegrip.
 2. Het performale gedeelte dat betrekking heeft op het praktisch handelen.

De WAIS III bestaat uit 14 subtests; 7 volgens de verbale, en 7 volgens de performale schaal.

De verbale schaal bestaat uit de volgende subtests:

-Woordenschat: deze schaal meet de taalontwikkeling, de woordkennis en geeft een indruk van de spreekvaardigheid.

-Overeenkomsten: deze schaal meet het abstract logisch denken en probleem oplossing voor nieuwe gegevens.

-Rekenen: deze schaal meet de rekenvaardigheid en het werkgeheugen.

-Cijferreeksen: Deze schaal meet de onmiddellijke reproductie van gegevens.

-Informatie: deze schaal meet de algemene kennis

-Begrijpen: deze schaal meet de beschikking over praktische informatie, het gebruiken en op waarde inschatten van vroegere ervaringen.

-Cijfers en letters nazeggen: deze schaal meet het gemak van omgaan met overbekende reeksen, de mate van flexibiliteit en het korte termijn geheugen.

De performale schaal bestaat uit de volgende subtests:

-Onvolledige tekeningen: deze schaal meet visuele herkenning.

-Symbool substitutie-coderen: deze schaal meet de psychomotorische snelheid, oog-handcoördinatie en aandachtsconcentratie.

-Blokpatronen: deze schaal meet de analyse van het geheel in delen.

-Matrix redeneren: deze schaal meet o.a. het kunnen omgaan met (complexe) visuele stimuli.

-Plaatjes ordenen: deze schaal meet gevolgtrekkingen in tijd kunnen leggen, besef van tijdsduur, anticiperen op gevolgen van iets en geeft een indicatie van de mate van sociale aanpassing.

-Symbool zoeken: deze schaal meet de visuele snelheid.

-Figuur leggen: deze schaal meet het inzicht in op visueel-ruimtelijk gebied en de mate van integratie mogelijkheden.

Uit al deze subtests komen op een gegeven moment een score en al deze scores vormen uiteindelijk het verbale en performale IQ. Van dat verbale en performale IQ krijg je dus het totale IQ.

Ook komen uit de subtests nog vier afkortingen namelijk:

-Verbaal Begrip: (woordenschat, overeenkomsten, informatie). Meet verbale conceptualisatie, kennis en expressie, beantwoorden van mondelinge vragen naar feitelijke kennis, woordbetekenissen, redeneren en het vermogen om ideeën om te zetten in woorden.

-Perceptuele Organisatie: (onvolledige tekeningen, blokpatronen, matrix redeneren). Meet niet verbaal denken en visuele bewegingscoördinatie, integratie van visuele stimuli, non-verbaal redeneren en toepassen van visueel ruimtelijk en visueel motorische vaardigheden, problemen oplossen die niet op school zijn geleerd.

-Werkgeheugen: (rekenen, cijferreeksen, cijfers en letters nazeggen). Meet beantwoording van mondelinge stimuli die te maken hebben met het hanteren van getallen en/of letters in een stap voor stap proces, verondersteld een goede, niet afleidbare spanningsboog.

-Verwerkingssnelheid: (symbool substitutie-coderen, symbool zoeken). Meet snelheid tonen in het oplossen van een reeks niet verbale problemen, zowel denk- als handelingstempo.

Uit deze vier afkortingen komen ook nog scores.

Na deze vier afkortingen volgt de observatie, waarbij er bij elk onderdeel is geobserveerd en in het verslag wordt verwerkt. En als laatste volgt natuurlijk de conclusie van het onderzoek.

Gerelateerde afbeelding

Wat is een grillig/disharmonisch intelligentieprofiel en wat betekent het (voor mij)?

Uit de conclusie van mijn onderzoek is naar voren gekomen dat mijn talige (verbale) en mijn handelingsgerichte (performale) vaardigheden niet op een gelijkwaardig niveau uitkomen. Het verschil tussen mijn verbale- en performale IQ is maar liefst 18 punten. Dit noem je dus een grillig/disharmonisch intelligentieprofiel.

Dit betekent (voor mij) dat ik heel snel overschat wordt. Door mijn verbale voorkomen wek ik de indruk dat ik zaken begrijp. Ik heb immers een goede woordenschat, mijn spreekvaardigheid is goed en ik heb best wel wat feitenkennis. Door deze verbale mogelijkheden waarmee ik mezelf presenteer, bestaat er dus een grote kans op overvraging door mijn omgeving. Omdat ik in de praktische uitvoering van zaken vaak niet weet hoe ik moet handelen en in de uitvoering van wat ik weet tegen problemen aanloop.

Mijn werkgeheugen zit ook heel snel vol en daardoor komt dus het volle hoofd wat ik regelmatig heb. Verder is er nog uit de conclusie gekomen dat ik heel veel moeite heb om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, oorzaak-gevolg relaties kunnen doorzien, flexibel kunnen schakelen, visuele prikkels negeren, informatie automatiseren en losse delen informatie samen te voegen tot een betekenisvol geheel.

Ik heb dus moeite om dat wat ik weet, ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Het meer fragmentarisch waarnemen, de moeite die ik heb met mijn ruimtelijk inzicht en met het hebben en houden van overzicht betekent ook dat ik meer moeite heb met het overzien van de gevolgen van mijn eigen gedrag (dingen overkomen mij). En ook het organiseren van mijn gedrag (inhibitie, eerst denken dan doen, verstandige keuzes maken, uitstel van behoeftebevrediging) is lastig, aangezien er sprake is van minder overzicht.

Ook heb ik veel meer herhaling nodig, voordat ik mij zaken eigen maak en zaken automatisch gaan. Ik heb langer de tijd nodig dan verwacht kan worden door mijn algemeen intellectueel functioneren. Dit is natuurlijk heel frustrerend voor mij, omdat ik zaken best begrijp, maar het langer duurt voor deze automatisch gaan.

Het minder snel kunnen schakelen in mijn hoofd maakt dat ik meer moeite heb om ineens iets anders te doen, omdat schakelen naar een andere taak of een nieuw idee haar meer moeite kost. Ik ben dan ook meer star in mijn denken. Ik heb dus echt veel meer tijd nodig om informatie te verwerken in mijn hoofd.

Ze hebben dus bij mij vastgesteld dat er sprake is van een zeer grillig intelligentieprofiel. Er zijn zaken die ik goed kan, maar ook zaken waar ik veel meer moeite mee heb en die zwak tot zeer zwak ontwikkeld zijn. Zo’n grillig intelligentieprofiel betekent altijd dat dat er frustraties om de hoek komen kijken. Daar ik sommige taken goed kan en ineens met andere taken veel meer moeite blijk te hebben. Dit veroorzaakt onzekerheid en kan mij het gevoel geven dat ik mezelf niet goed snap, waardoor ik aan mijn eigen capaciteiten kan gaan twijfelen.

Voor mij is het ook lastig om te ervaren dat ik zaken wel degelijk weet en begrijp, maar op het moment dat ik deze om moet zetten in praktisch handelen tegen problemen aanloop. Ik vind vaak dat ik iets moet kunnen, weet dat ik het snap en toch ontstaan er bij de uitvoering problemen. Dit frustreert mij enorm en maakt mij nog meer onzeker. Het kan ook betekenen dat ik zaken ga uitstellen of in paniek kan raken, omdat ik merk dat problemen die dan ontstaan moeilijk op kan lossen. In feite kan ik dus moeilijk vertrouwen op hetgeen ik weet.

Zo’n grote kloof in de intelligentie kan in principe bij iedereen voorkomen, dus je hoeft er niet persé een diagnose voor te hebben of iets dergelijks. Het is overigens wel iets wat (bijna) elke NLD’er heeft.

Een disharmonisch intelligentieprofiel is vaak iets wat voor veel problemen kan zorgen. Met name op school, omdat je daar vaak overschat of onderschat wordt. Een V/P kloof kan ook andersom voorkomen en de mensen die dat hebben worden juist vaak onderschat.

Ik vond de conclusie van het onderzoek een hele bevrijding, omdat ik mezelf er heel erg in herkende en vrijwel alles klopt. En het maakt voor mezelf en anderen ook een heleboel duidelijk. Voor mijn ouders was de uitslag ook geen verrassing, aangezien het heel erg herkenbaar voor hen was.

Mijn ouders en ik hebben ook nog nooit zulke goede psycho educatie gehad van mijn psycholoog. We hebben er ook spijt van dat we er niet eerder naartoe zijn gegaan, omdat hij het gewoon ontzettend duidelijk en makkelijk uitlegt. Dus wat dat betreft kan daar geen andere praktijk meer tegenop!

Hopelijk heb ik het disharmonisch/grillig intelligentieprofiel nu duidelijk voor jullie uitgelegd en begrijpen jullie nu allemaal wat dit ongeveer inhoudt en betekent voor onder andere mij:).

De volgende post zal een review zijn van het boek ‘Vrouwen met autisme’ die ik sinds een aantal weken uitgelezen heb. Ik zou hier heel graag een recensie over willen schrijven, omdat het een heel erg herkenbaar boek was en het eigenlijk één bron van herkenning is. So stay tuned!

Hebben jullie ooit gehoord van een disharmonisch/grillig intelligentieprofiel en/of er zelfs misschien ervaring mee? Zo ja, hoe is dit voor jullie en vooral: hoe gaan jullie er mee om?

Nog een fijne avond iedereen!

SEE YOU SOON!

LOVE,

EEF

Hoi! Ik ben Eva, 17 jaar oud en sinds augustus 2018 een trotse eerstejaars mediaredactie student. Er is nog iets 'bijzonders' aan mij: ik heb namelijk autisme en NLD, dit zijn twee onzichtbare 'labels' die je dus niet direct aan mij kunt zien. Op mijn blog livewithlabels.nl wil ik laten zien hoe het is om te leven met autisme en NLD, mensen en lotgenoten inspireren met mijn verhaal en zorgen voor meer bekendheid, openheid en begrip in de samenleving dat er op zich wel is, maar nog meer kan worden!

2 gedachten op & ldquo;Een grillig/disharmonisch intelligentieprofiel; aanleiding tot problemen?

 1. Hoi Eva, wat een heldere weergave van wat autisme en NLD met je doet en wat ik nog veel interessanter vindt: waardoor je dan soms kunt vastlopen in het dagelijks leven.
  Het disharmonische intelligentieprofiel herken ik wel. Ben zelf (volgens mijn omgeving en de IQ test) een super intelligente vrouw die heel goed snapt hoe alles werkt en dat wanneer nodig ook tot in de puntjes uitzoekt. Er is alleen een kloof tussen wat ik voel, wat ik denk en hoe ik ermee om moet gaan. Wanneer het dan op grote levensvragen aankomt, komt de onzekerheid (angst?) om de hoek kijken. Voor mij is het dan heel helpend het er laagdrempelig over te hebben met vriendinnen of leerkrachten, net waar het over gaat.

  Ben benieuwd naar je blog over het boek “vrouwen met autisme”. Ik heb het boek ook gelezen en begrijp je enthousiastme over het schrijven van een recensie. Veel succes en plezier hiermee!

 2. Hi Eef,
  Mooi artikel en erg herkenbaar! Zelf loop ik tegen ongeveer dezelfde IQ kwesties aan
  Wat ik mijzelf altijd voor ogen houd – zeker in de situaties waarin ik weer tegen mijn disharmonisch profiel aan loop – is dat dit wel weer recht trekt naarmate ik ouder word en mijn brein zich dus verder ontwikkeld.
  Ik ben nog maar 20 en heb relatief weinig IQ testen achter de rug, maar ik zie wel terugkomen dat de gaten tussen mijn IQ`s steeds kleiner worden, doordat mijn zwakkere plekken steeds sterker worden. Dit is overigens een fenomeen wat zich veel vaker voordoet bij mensen met autisme.
  Er is in ieder geval dus nog wel hoop voor verbetering en ontwikkeling voor de toekomst 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *